NEWS

*พุทธวจน  จิตสุดท้ายสำคัญมาก | เส้นทาง ไหว้ พระ อยุธยา | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

*พุทธวจน  จิตสุดท้ายสำคัญมาก | หน้าข่าวสัญญาล่าสุด.

ดูคำแนะนำด้านล่าง

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://musicandotherstories.com/news

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เส้นทาง ไหว้ พระ อยุธยา.

จิตสุดท้ายมีความสำคัญมาก #คำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนที่ถ่ายทอดโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสติผลโล (วัดหน้าป่าพงศ์) ฟังธรรมเทศนา บทสวดฆราวาสยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้า สันโยจันทร์ ปฐมธรรม โสตปันนา ตถาคต คู่มือ =PLVvDVQDttgImO6PtNVgb3XacJNf9YaV4X .

*พุทธวจน  จิตสุดท้ายสำคัญมาก | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

*พุทธวจน  จิตสุดท้ายสำคัญมาก

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่.

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเนื้อหา เส้นทาง ไหว้ พระ อยุธยา.

#พทธวจน #จตสดทายสำคญมาก.

พุทธวจน,วัดนาป่าพง,พระพุทธเจ้า,ธรรมทาน,คำสอนของพระพุทธเจ้า,พระไตรปิฎก,สมาธิ,บุญ,ฟังธรรม,ธรรมะก่อนนอน,กรรม,ฟังธรรมะ,ัyoutube,buddha,พระศาสดา,ศรัทธา,Youtubeหน้าแรก,ปฏิจจสมุปบาท,สวดมนต์,สาธยายธรรม,ศาสนา,ศักดิ์สิทธิ์,อธิษฐาน,วัด,บูชา,อุทิศ,พุทธ,จิตมโนวิญญาณ,จิต,วิญญาณ,ปฏิบัติธรรม,การทำสมาธิ,ความเชื่อ,นั่งสมาธิ,สมถะ,วิปัสสนา,กรรมฐาน,บาป,ฆราวาสชั้นเลิศ,สังโยชน์,ละนันทิ,ละความเพลิน,โสดาบัน,สติปัฏฐาน4,นิพพ่าน,อนิจจัง,ทุกข์,ภาวนา,ฟังธรรมพุทธวจน,แผ่เมตตา,การเข้าฌาน,ฌาน,เสียงอ่านพุทธวจน,เสียงอ่านหนังสือ.

*พุทธวจน  จิตสุดท้ายสำคัญมาก.

เส้นทาง ไหว้ พระ อยุธยา.

ความหวัง บทช่วยสอน ในหัวข้อ เส้นทาง ไหว้ พระ อยุธยา นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. ขอบคุณอย่างจริงใจ

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

34 Comments

 1. " ขอกราบนมัสการพระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว ขอกราบนอบน้อมแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว แสดงธรรมแล้ว และขอกราบอนุโมทนาสาธุกับพุทธศาสนิกชน ที่ได้ร่วมกันฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เจริญอริยมรรค๘ เผยแผ่พุทธวจน เผยแผ่คำของพระตถาคต ขอกราบอนุโมทนาด้วยครับ "

 2. มีคลิป1มาจากพม่ามีสงค์รูป1บวชที่วัดอาจารย์ดังที่สุดในพม่าต่อมาอ.ดังรูปนี้ถูกรถชนมรณะภาพเมื่ออายุ45ปีพระสงค์องนี้ก็บำเพ็ญตนอย่างเค่งคัดอยู่มาป่วยเป็นไข้ป่ามรณะภาพไป3วันจัดงานครบแล้วนำศพขึ้นไปจะเผาก็เปิดผ้าให้พ่อแม่ดูแกฟื้นชึ้นมาแล้วเปลี่ยนศาสนานำพระเป็นร้อยเปลี่ยนด้วยแล้วท่านก็ถูกฆ่าอยากให้อ.จารย์ค้นหามาเล่าให้ฟังด้วย

 3. กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ เกิดมาชาตินี้เป็นอนิสงส์อย่างสูงสุดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อความแสงสว่าง ความหลุดในวัฏสงสาร สาธุๆๆๆ ค่ะ

 4. มีบุญที่ได้ฟังพุทธวจนตอนอายุ67ปีหลงสวดมนต์ของสาวกแต่งมาเนื่นนานตอนนี้ทิ่งทุกอย่างฟังแต่พุทธวจนอย่างเดี่ยวและปฎิบัติตามอยู่กราบพระอาจารย์ฟังทางยูทูปอย่างเดี่ยวสาธุ

 5. มีลาภอันประเสริฐแล้วที่ได้มาสดับคำตถาคตที่พระอาจารย์มีเมตตามาให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรม พระศาสดาเราตรัสรู้มาสอนให้เราพ้นทุกข์เข้าถึงความไม่ตายอย่างหาที่สุดมิได้ สาธุเจ้าค่ะ

 6. @ทุกครั้งที่จิตไปคิด ทุกครั้งที่คิดจบลง คือหนึ่งภพชาติ / ผลของการคิดคือจิตเจตสิกคือจิตที่ปนสมมุติ / เมี่อเราละจิตเจตสิก มันก็จะดับลง / ก็จะผุดจิตดวงใหม่ที่เป็นจิตหนึ่งหรือจิตพุทธะขึ้นมาแทน / เพราะจิตมันเป็นอมตะธาตุ แม้ดวงเดิมดับไป ไม่กี่อึดใจก็ต้องผุดดวงใหม่ขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัย
  จิตหนึ่งเป็นอมตะธาตุ มันมีมานานเป็นอนันตกาลแล้ว / เป็นธาตุหลักที่มีอยู่ในดวงจิตวิญญาณ / เมื่อชำระกิเลสอาสวะออกจากดวงจิตวิญญาณแล้ว / ก็เรียกว่าดวงจิตวิญญาณบริสุทธิ์ / ที่เป็นอิสระ ตายไม่เป็น / เคลื่อนตัวออกจากโลกียะภูมิ เข้าสู่โลกุตรภูมิ หรือนิพพาน / มีชีวิตเป็นอมตะ ตายไม่เป็น เสวยบรมสุขในมิติพระนิพพานไปชั่วอนันตกาล / เพราะกามคุณห้าดับไป สุขที่เกิดขึ้นจึงไม่มีทุกข์เจือปนอีกเลย (สุขไม่อิงอามิส)
  การปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้มีเจตจำนงให้ทำลายความเป็นชีวิตทิ้ง / แค่ให้ดวงจิตวิญญาณบริสุทธิ์ทิ้งกามคุณห้า ทิ้งกิเลสอาสวะเท่านั้น / เมื่อความเป็นชีวิตยังมี นิพพานจึงไม่สูญ / กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอนันตจักรวาลนั่นเอง / ถ้าศาสนาอื่นเขาก็เรียกพระเจ้า / หมายถึงดวงจิตวิญาณบริสุทธิ์นี่เอง / ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่เหลืออะไรเลย ใครเขาจะอยากปฏิบัติธรรมให้เสียเวล่ำเวลา / ดวงจิตวิญญาณบริสุดนี่เองที่ขัดฟอกธาตุขันให้กลายเป็นพระธาตุ
  พระพุทธะเจ้าให้ทิ้งจิตเจตสิก เพราะมันเป็นอนัตตา / แต่ให้คุ้มครองรักษาจิตหนึ่งหรือจิตพุทธะเอาไว้
  @ จิตหนึ่งมันเป็นนามว่าง / มันไม่เคยแสดงตัวตน มาแต่ไหนแต่ไรมา / แต่มันเป็นของมีอยู่ มีมานานเป็นอนันตกาลแล้ว / มันรู้อยู่ทุกวินาที มันไม่เคยหยุดพักเลย มันรู้ออกมาจากความว่าง มันทรงอยู่ในรูปความว่าง ในความว่างนั้นมีสภาวะรู้ทรงอยู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button