NEWS

เยียวยาผู้พิการ,เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ 10,000.- รีวิวการขอกู้ Ep.1 | เงินกู้คนพิการ | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

ดูคำแนะนำด้านล่าง

เนื้อหา

วิธีกู้เงินคนพิการ 60,0001,000,000 ไม่มีดอกเบี้ย


วิธีกู้เงินคนพิการ 60,0001,000,000 ไม่มีดอกเบี้ย
Link Download : http://dep.go.th/Content/View/1338/2
เงินกู้คนพิการ กู้เงินคนพิการ กู้เงิน เยียวยาประชาชน เยียวยา3000บาท กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด 3000 เงิน3000 เช็คสิทธิ์เงิน3000 ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี63 ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 1000 เงินอุดหนุนบุตร 3000 ตรวจสอบสิทธิ์เงินบุตร 1000 ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร3000

สวัสดิการคนพิการ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXADnRcahK5aYqivIK5F7WGuiITKdmVX

มาตรการเยียวยาประชาชน

เข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร นโยบายจากรัฐบาล: https://www.facebook.com/groups/224696408611311/

อย่าลืมกด Like กด share และ กด subscribe
และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ นะครับ
FreedomlifeITLeanLifestyle

ติดตามช่อง Freedom Life ▶ : https://www.youtube.com/freedomLife09
Facebook Fan Page ▶ : https://www.facebook.com/freedomLife09
ติดตาม IG ▶ : FreedomLife09

ติดต่องาน
Email : [email protected]

วิธีกู้เงินคนพิการ 60,0001,000,000 ไม่มีดอกเบี้ย

ข่าวดี กลุ่มผู้พิการ เปิดลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน10,000บาท ไม่มีดอกและคนค้ำ ทำตามได้เลย EP.1


ข่าวดี กลุ่มผู้พิการ เปิดลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน10,000บาท ไม่มีดอกและคนค้ำ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31มีนาคม 2564
เว็บไซต์ ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน : https://efund.dep.go.th/
กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีดอกและคนค้ำ เงินกู้ผู้พิการ
ขอบคุณข้อมูลจาก พม.

อย่าลืมกด Like กด share และ กด subscribe
และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ นะครับ
FreedomChannelbyKasemsan แค่พื้นฐาน

ติดตามช่อง FreedomChannelbyKasemsan ▶ : https://www.youtube.com/channel/UCg1R…
Facebook Fan Page ▶ :

ติดต่องาน
Email : [email protected]

ข่าวดี กลุ่มผู้พิการ เปิดลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน10,000บาท ไม่มีดอกและคนค้ำ ทำตามได้เลย EP.1

มาแล้ว!! สินเชื่อคนพิการ ให้กู้ตั้งแต่ 10,000 1,000,000 ผ่อนคืน 5ปี ไม่มีดอกเบี้ย เช็คเงื่อนไขด่วน!!


มาแล้ว!! สินเชื่อคนพิการ ให้กู้ตั้งแต่ 10,0001,000,000 ผ่อนคืน 5ปี ไม่มีดอกเบี้ย เช็คเงื่อนไขด่วน!!

ขอบคุณข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวนี้ คุณสามารถคลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้
https://zuffel.com/pikan60000bath/

สินเชื่อคนพิการให้กู้ตั้งแต่10000ถึง1000000ผ่อนคืน5ปีไม่มีดอกเบี้ยเช็คเงื่อนไขด่วน ดูข่าวช่องสตางค์มีเดีย เงินกู้คนพิการ กู้เงินคนพิการ กู้เงิน เยียวยาประชาชน กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีดอกผ่อนคืน5ปี เงินกู้ผู้พิการ เงินกองทุนคนพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด บัตรคนจนล่าสุด พม. คนพิการ กู้เงินคนพิการล่าสุด กลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้พิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน บอร์ดผู้พิการ ครม. คณะรัฐมนตรี กองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ satangmedia

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCjttyFhU6MawipW_f_zmBnA/videos

มาแล้ว!! สินเชื่อคนพิการ ให้กู้ตั้งแต่ 10,000 1,000,000 ผ่อนคืน 5ปี ไม่มีดอกเบี้ย เช็คเงื่อนไขด่วน!!

เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ [ 10,000 บาท ] ไม่มีดอกเบี้ย !!!!


ยื่นคำร้อง : https://efund.dep.go.th/

รายละเอียด
วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ไม่มีผู้ค้ำประกัน
เปิดให้บริการยื่นกู้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้กู้
มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้
ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID19

เอกสารใช้ในการขอกู้
บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)
ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน
แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น
สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)
กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น
ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ

การพิจารณา
การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรมกำหนด
หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :https://www.facebook.com/reviewwa2017/

ติดต่องาน
[email protected]

reviewwa เงินกู้ คนพิการ

เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ [ 10,000 บาท ] ไม่มีดอกเบี้ย !!!!

ลงทะเบียนด่วน เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการรายละ 10,000 ไม่ต้องค้ำ


ลงทะเบียนด่วน เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการรายละ 10,000 ไม่ต้องค้ำ

ยืมเงิน 60,000 เพื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการไม่มีดอกเบี้ยผ่อนยาว5ปี / tanoilanyai


กดสมัครกู้เงิน(กดลิ้งสมัคร+โหลดแอพ+ลงทะเบียนรับวงเงินด้วยนะ)
https://credityou.co/shop/index/shareRegisterPage/249b1a6141b54667cbde5d4578d495479507a16bdb38898bb53ebef66d46d4cd

กดสมัครขอวงเงินผ่อนสินค้าแท้แบรนด์ดัง (กดลิ้งสมัคร+โหลดแอพ+ลงทะเบียนรับวงเงิน+รอรับสายเพื่อแจ้งวงเงิน+ผ่อนเลย)
https://m.thisshop.com/app/sign/cashreward_reg.html?invitation_code=AD24066&activityNo=A404D11EB7B247CABCB25BB6A562A351

Tanoilanyai IT Money :
https://tanoilanyai.blogspot.com/2021/01/?m=1

tanoilanyai :
https://tanoilanyaia.blogspot.com/2021/01/

ติดต่องาน
[email protected]

tanoilanyai ยืมเงิน คนพิการ ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนยาว กู้เงิน กู้เงินด่วน แอพยืมเงิน แอพยืมเงินได้จริง แอพกู้เงิน แอปกู้เงิน แอปกู้เงินออนไลน์ เงินด่วนผ่านแอปออนไลน์ เงินด่วนทันใจ

ยืมเงิน 60,000 เพื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการไม่มีดอกเบี้ยผ่อนยาว5ปี / tanoilanyai

เยียวยาคนพิการ โควิด19 ระลอกใหม่ : พลิกปมข่าว (3 ก.พ. 64)


นอกจากแรงงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ที่กำลังจะได้รับเงินเยียวยาโควิด19 ผ่านโครงการ “เรารักกัน” แล้ว อีกกลุ่มคนที่เคยไปยื่นข้อเสนอก่อนหน้านี้ก็คือ เครือข่ายคนพิการ หนึ่งในข้อเสนอคือ การขยายกรอบวงเงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ เพราะประเมินกันว่าสถานการณ์โรคระบาดทำให้คนพิการต้องตกงานกว่า 2,000 คน แม้จะผ่อนคลายแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเขาจะกลับมามีงานทำเมื่อเทียบกันคนทั่วไป

ติดตามชมรายการพลิกปมข่าว วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง http://www.thaipbs.or.th/Plikpomnews

เยียวยาคนพิการ โควิด19ระลอกใหม่ เงินเยียวยา

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่

Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

เยียวยาคนพิการ โควิด19 ระลอกใหม่ : พลิกปมข่าว (3 ก.พ. 64)

ข่าวดี!ขยายเวลาปล่อยกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ10,000บาท


กู้เงินคนพิการพม.

ข่าวดี! สำหรับคนพิการ ขยายเวลาปล่อยกู้เพื่อประกอบอาชีพ ไม่เกิน 10,000 บ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
พักหนี้ให้ 1 ปี จากเดิมที่หมดเขต 31 มี.ค. 64 ขยายไปถึง 31 พ.ค.64 ผู้พิการที่สนใจสามารถยื่นคำร้องผ่าน 2 ช่องทางคือ

1.ยื่นออนไลน์ https://efund.dep.go.th/
2.ยื่นด้วยตนเอง
กรุงเทพ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ต่างจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน พม. โทร.1300
ที่มา:https://www.facebook.com/113793413314165/posts/478781126815390/?sfnsn=mo
คลิปเด่นที่น่าสนใจ
https://youtu.be/P6NOeVWs11c สอนลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ 10000

https://youtu.be/l_7oopDZ50ม33’เรารักกัน’ติดตั้งเป๋าตังกดยืนยันตัวตน รับเงิน 4000 บาท เริ่ม 15 มี.ค.64 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตัง
https://youtu.be/3ydHi1OJXQgวิธีใช้เงิน’เราชนะ’ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดวิธีขอรหัสpin6หลักร้านค้าถุงเงินกรุงไทย
https://youtu.be/8Ymz615CinYวิธีตรวจสอบสถานะ”เราชนะ”กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มพิเศษ
https://youtu.be/NdrIy5QlwrA สอนลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางคนพิการไม่มีสมาร์ทโฟน
@ริวกิว&สายรุ้ง ชาแนล เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ✌️✌️🙏🙏🙏💕💕

ข่าวดี!ขยายเวลาปล่อยกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ10,000บาท

ให้ไว! มาก่อนได้ก่อน ถึง 31 มี.ค.64 กดตามนี้ได้เงินชัวร์ เงินกู้ผู้พิการ 10000 ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอก


ลิ๊งค์สำหรับลงทะเบียนเงินกู้ผู้พิการ 10000 ไม่มีดอก ไม่ต้องค้ำ กดที่นี่
https://efund.dep.go.th

อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ

เบื้องหลังร้าน “อิ่มจัง” ข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ อิ่มละ 10 บาท EP.3 ของอร่อยนครปฐม

ข่าวผู้สูงอายุแนะนำ
ล่าสุดปี63! สิทธิผู้สูงอายุ 13 สิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย หลายคนควรรู้

ข่าวดี! คลังตอบชัด บำนาญแห่งชาติ สูงวัยรับ 3000 บาท มาแน่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ไว! 3,000ต่อเดือน โอนเงินผู้สูงอายุ บำนาญแห่งชาติ เตรียมรับมือ

ข่าวด่วน! กฤษฎีกาเสนอนายกฯ ไม่ให้รับรองบำนาญแห่งชาติ อ้างเหตุซ้ำซ้อน ดับฝันผู้สูงอายุ แต่ยังมีข่าวดี

อย่าทิ้งคนแก่ไว้ข้างหลัง ถึงเวลาเปลี่ยนเบี้ยยังชีพ เป็นบำนาญถ้วนหน้า คนละ3000บาท

ข่าวดีมาก! 10 พรรคผนึกกำลัง ยื่นพ.ร.บ.บำนาญผู้สูงอายุ เล็งเปิดคาสิโน รายได้เข้าสมทบกองทุน

นักเศรษฐศาสตร์ ย้ำ! ถึงเวลาแล้ว บำนาญแห่งชาติ 3000 บาท ผู้สูงวัยทุกคนควรได้รับ

บำนาญไทยแย่สุดในโลก ถึงเวลา 3000 ผู้สูงวัยหรือยัง บำนาญผู้สูงอายุ เงินคนแก่ เบี้ยยังชีพ

เตรียมตัวด่วน บำนาญ3000บาท ก่อนที่จะสาย บำนาญแห่งชาติ
https://youtu.be/0tcqySodb0
สูงวัยควรฟัง เงิน 3,000 บาท สรุป พรบ.บำนาญแห่งชาติ

สิทธิผู้สูงอายุ รับเงินสูงสุด 3000 บาท ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง จุติจัดให้! กระทรวงพม.

ข่าวผู้พิการแนะนำ
ผู้พิการ เฮ!! 13 สิทธิพิเศษ เบี้ยและส่วนลดมากมาย หลายคนยังไม่รู้ เบี้ยผู้พิการ

ผู้พิการ เฮ! สิทธิพิเศษ รับฟรี 20,000 บาท ปรับปรุงบ้าน หลายคนไม่รู้
https://youtu.be/r6J5_vrPfI
ผู้พิการ เฮ! สิทธิพิเศษ รับฟรี 3,000 บาท ปีละ 3 ครั้ง หลายคนไม่รู้ เงินสงเคราะห์

กดติดตามทนายไอทีคลิ๊กเลย
http://bit.ly/2N8PHdf

สุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วย กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม ให้ด้วยน้า ขอบคุณมากครับ

ทนาย, ทนายความ, ทนายไอที, พรบผู้สูงอายุ, 3000บาท, ร่างพรบ, บำนาญ3000, บำนาญผู้สูงอายุ, บำนาญแห่งชาติ, สิทธิผู้สูงอายุ, เงินบำนาญ, เงินผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, ข่าวผู้สูงอายุล่าสุด, ข่าวผู้สูงวัยล่าสุด, ข่าวผู้สูงอายุ, เบี้ยสูงวัย, สูงวัย, ผู้สูงวัย, ข่าวผู้สูงวัย, บำนาญ, เบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพ, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด, บัตรคนจนล่าสุด, ข่าวบัตรคนจน, ข่าวบัตรคนจนล่าสุด, ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรคนจน, เงินเด็ก, เงินอุดหนุนเด็ก, เบี้ยเด็กทารก, เบี้ยเด็กแรกเกิด, เงินเด็กทารก, เงินทารก, เบี้ยทารก, ผู้พิการ, สิทธิผู้พิการ, ลงทะเบียน, สิทธิ, เบี้ยความพิการ, เงินผู้พิการ, เบี้ยผู้พิการ, ข่าวผู้พิการ, ข่าวคนพิการ, คนพิการ, ข่าวพิการล่าสุด, ข่าวผู้พิการล่าสุด, กลุ่มเปราะบาง, เยียวยาเปราะบาง, โควิด19, โควิด, เงิน3000, แจก3000, กดเงินสด, เงินโอน, เยียวยา, เยี่ยวยา, เยียวยากลุ่มเปราะบาง, ชิมช้อปใช้, เป๋าตัง, เป๋าตุง, เราเที่ยวด้วยกัน, เยียวยาเกษตรกร, คนละครึ่ง, แจกเงิน, แจกคนจน, รัฐแจกเงิน, ข่าวแจกเงิน, แจกเงินล่าสุด, ข่าวแจกเงินล่าสุด, ครม, ประชุมครม, อนุมัติ, ครมไฟเขียว, ครมอนุมัติ, ครมเคาะ, เคาะแล้ว,

ให้ไว! มาก่อนได้ก่อน ถึง 31 มี.ค.64 กดตามนี้ได้เงินชัวร์ เงินกู้ผู้พิการ 10000 ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอก

เยียวยาผู้พิการ,เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ 10,000. รีวิวการขอกู้ Ep.1


( เลือกคำบรรยายภาษาไทยได้ )
Ep 1 รีวิว ขั้นตอน ระยะเวลา เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เยียวยาผู้พิการล่าสุด เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ10000

รีวิว ระยะเวลา และขั้นตอนต่าง ๆ ของการขอกู้เงินฉุกเฉินผู้พิการ
หากคลิปนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์คลิปนี้ให้ผู้พิการที่มีความต้องการขอกู้เงินฉุกเฉินได้รับทราบจะดีมากเลยคะ
และอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูป เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ

เริ่มจากการประกาศครั้งแรกให้ผู้พิการยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินได้ทางเว็ปไซด์ efund.dep.go.th โดยยื่นได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
จึงได้ไปลงทะเบียนในเว็ปไซด์ ช่วงต้นเดือน ก.พ. แต่เรื่องก็เงียบหายไปไม่มีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่
พอกลางเดือน เม.ย. มีการประกาศขยายระยะเวลากู้เพิ่มเป็นวันที่ 31 พ.ค. 64 เรื่องก็ยังเงียบอีก
จนเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีการปชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ได้มีมติในที่ประชุมหลายเรื่องด้วยกัน แต่ในคลิปนี้ขอพูดถึงเรื่องการขอกู้เงินอย่างเดียวนะคะ ส่วนท่านใดอยากทราบว่ามีการอนุมัติเรื่องไหนบ้างสามารถกดลิงค์ที่มุมขวาด้านบนได้ในตอนนี้
หรือจะกดดูจากลิงค์ตอนจบคลิปนี้ก็ได้คะ
การประชุมในวันนั้น ได้มีมติให้เลื่อนการขอกู้ได้ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64
และได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาคำขอกู้ของแต่ละรายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากวันยื่นเรื่อง
เพราะที่ผ่านมามีความล่าช้า และมีจำนวนคำขอกู้ที่ค้างอยู่ 12,000 ราย
จากการประชุมวันนั้นเริ่มมีความคืนหน้าคะ ในวันที่ 25 พ.ค. ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ให้แอ๊ดไลน์และส่งเอกสารให้เราทางไลน์ ให้ผู้ขอกู้ปริ้นเอกสารที่ส่งให้และกรอกข้อมูลเพื่อนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่
โดยเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. แบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน ในใบนี้จะมีรายละเอียดว่าผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (หน้าหลัง) 1 ใบ
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
รูปถ่ายเต็มตัวถ่ายให้เห็นลักษณะความพิการ 1 รูป
แผนที่บ้านพัก และสถานที่ตั้งร้านค้า (เขียนจากศาลากลางถึงบ้านพัก)
ถ่ายรูปร้านค้า หรือทำเลที่เราทำการค้าขาย
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อของผู้กู้
2. ใบสำหรับวาดแผนที่บ้านพัก หรือสถานที่ตั้งร้านค้า ของผู้กู้
ให้วาดจากศาลากลางจังหวัดไปบ้านพัก
3. ใบประมาณการค่าใช้จ่าย
จะมีกี่รายการก็ได้ แต่ถ้ารายการไหนมียอดเกิน 4,000 บาท ต้องมี โบว์ชัวร์ พร้อมใบราคา ยื่นเพิ่มเติมด้วย
(เพราะฉะนั้นเราไม่ควรมีรายการที่มากกว่า 4,000 บาท จะลดปัญหาตรงนี้ได้)
4. หนังสือรับรองกรณีเป็นผู้พักอาศัยในพื้นที่

กรณีที่เกี่ยวกับรูปถ่ายทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ขอนั้น เราสามารถใช้โทรศัพท์ถ่าย และส่งให้เจ้าหน้าที่ทางแอปพิเคชั่นไลน์ได้
ไม่ต้องไปเสียเงินค่าล้างรูปออกมาจากโทรศัพท์

เสร็จจากเตรียมเอกสารแล้ว ในวันที่ 31 พ.ค. 64 ได้ไปยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จะรับเอกสาร และทำการกรอกข้อมูลของเราลงในคอม และปริ้นเอกสารต่าง ๆ มา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์เรื่องต่าง ๆ และกรอกข้อมูลที่สัมภาษณ์ และให้ผู้ขอกู้เซ็นต์เอกสาร และเขียนข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 20 นาที
หลังจากเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปเต็มตัวผู้ขอกู้
ในขั้นตอนวันยื่นเอกสาร ถ้าไม่ต้องรอคิว จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
จนถึงวันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ถ้ามีความคืบหน้าจะมานำเสนอให้อีกครั้งใน Ep.2

เยียวยาผู้พิการ เงินผู้พิการ เบี้ยผู้พิการ เยียวยาล่าสุด, เยียวยารอบ3 เยียวยาล่าสุดวันนี้ ครมอนุมัติล่าสุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ข่าวบัตรคนจนล่าสุด ครมอนุมัติเงินเยียวยา ครมอนุมัติ
เงินฉุกเฉินออมสิน เงินฉุกเฉิน บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐล่าสุด เงินฉุกเฉินคนพิการ 10 000 ล่าสุด
เยียวยาผู้พิการล่าสุด ข่าวผู้พิการ เยียวยาผู้พิการ เงินกู้ผู้พิการ เงินกู้ฉุกเฉินผู้พิการ,พักชำระหนี้ผู้พิการ ผู้พิการล่าสุด ผู้พิการเฮ เงินฉุกเฉินคนพิการ 10 000 ล่าสุด เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไล
เงินฉุกเฉินคนพิการ 10 000 ฟรี เงินฉุกเฉินคนพิการ

เยียวยาผู้พิการ,เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ 10,000. รีวิวการขอกู้ Ep.1 .

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://musicandotherstories.com/news/

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เงินกู้คนพิการ.

เยียวยาผู้พิการ,เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ 10,000.- รีวิวการขอกู้ Ep.1 | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

เยียวยาผู้พิการ,เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ 10,000.- รีวิวการขอกู้ Ep.1
เยียวยาผู้พิการ,เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ 10,000.- รีวิวการขอกู้ Ep.1

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: https://musicandotherstories.com.

#เยยวยาผพการเงนกฉกเฉนคนพการ #รววการขอก #Ep1.

เยียวยาผู้พิการล่าสุด,เงินกู้ฉุกเฉิน,เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ10 000,เงินกู้ผู้พิการ 10 000,เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไล,เงินฉุกเฉินคนพิการ 10 000 ฟรี,เงินกู้ฉุกเฉินผู้พิการ,เงินฉุกเฉินคนพิการ 10 000 ล่าสุด,ไม่มีดอกเบี้ย,พักชำระหนี้ผู้พิการ,เงินกู้ผู้พิการ,เงินกู้คนพิการ,เงินฉุกเฉิน,เงินผู้พิการ,กู้เงินคนพิการ,ข่าวผู้พิการ,คนพิการเงินกู้,ช่วยเหลือผู้พิการ,เยียวยาผู้พิการ,ผู้พิการ,ผู้พิการล่าสุด,รับเงินเยียวยา,เงินกู้ผู้พิการ 10000,เงินกู้,เงินกู้ฉุกเฉิน10000.

เยียวยาผู้พิการ,เงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ 10,000.- รีวิวการขอกู้ Ep.1.

เงินกู้คนพิการ.

ความหวัง แบ่งปัน ในหัวข้อ เงินกู้คนพิการ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. เราขอแสดงความนับถือ

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

3 Comments

  1. กู้เงินฉุกเฉิน ความเป็นจริงไม่ได้ฉุกเฉินนะรอค่ะ ทำเรื่องในเว็บแล้วรอ1เดือน ส่งเอกสารมาว่า ให้เตรียมเอกสารอีกมากหมาย รออีกให้นำเนินเรื่องเอกสารที่เค้าต้องการ รออีกกว่าจะได้ 2-3เดือน คืออะไร ไม่ใช่เงินฉุกเฉินแล้วค่ะเปลี่ยนใหม่เทอะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button