HEALTH

🔥 10 เทคนิคการทำ IF / Fasting ให้พุงแฟบ หุ่นดี แข็งแรงไปตลอดชีวิต🔥 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ การทํา if

ดูเลย

9 easy ways to do IF 16/8 to see results quickly


many friends You may have tried Intermittent Fasting 16/8 for weeks, months, but you may not see the results you intended. Stagnant weight does not decrease Or maybe you are doing it but want it to work faster. Today, Coach K will introduce 9 simple ways to do IF 16/8 that will help you reach your goals faster. Let’s see what’s up. Add [email protected] click https://lin.ee/oUroe8R Good Tips for Successful Intermittent Fasting As I Learned I rarely see any good tips for Intermittent Fasting. Maybe it’s because of the weight loss method. And other methods of fat loss are more popular. I have read the comments and questions. I have seen many problems and challenges. So today I decided to search for information and present some cool tricks to share with my friends. First of all, I would like to say that my personal advice for making IF 16/8 faster is 1. We You have to set goals first. We should always keep this in mind. Just recite it when we are discouraged. We’ll go back and look at that. What is the reason for us to start? 2. Ready to adjust according to the results. We need to measure and follow up every 2 weeks or monthly according to the results of the body. Maybe not losing weight We may need to change the form of exercise, such as increasing weight training. and reduced cardio? Or adjust the diet up and down by about 10%. And in the end, we may fast for 14 hours or increase it to 20 hours twice a week, etc. The point is that we shouldn’t be doing the same thing over and over. 9 Tips for Intermittent Fasting 16/8 For Weight Loss & Fat Loss Here are 9 best ways to make IF 16/8 effective. 1. Drink more and more water. I recommend drinking a glass of water immediately after waking up. Because our bodies are dehydrated for a long time during sleep. And it also encourages drinking more water during the day. Many researches, he confirmed that. Drinking water during intermittent fasting reduces the risk of cancer, heart disease and diabetes. In addition, drinking water also helps to stimulate the process of “Autophagy” in which our body will get rid of harmful wastes. and recycling old cells to use Makes it help to slow down aging in itself. (3) Augophagy was discovered and made the world more known. By Japanese researcher Yoshinori Osumi, now pharmaceutical companies are rushing to research. to find drugs to stimulate this process to help in aging And from my study, I found that the process of Autophagy begins about 1618 hours after we eat the last meal, which is exactly the time when we stop eating. 2. Keep yourself busy. to keep busy Do what is important to improve our lives. It will help us not to think about food, hunger, and also change our lifestyle to be very productive. When we do not think about food, what to eat. Would you like to eat there? We will be able to do other things twice as much as many friends may say. “Why didn’t we know this fasting method before?” 3. Drink coffee or caffeinated beverages during fasting. Coffee contains caffeine that helps us stay alert and focused, and caffeine also speeds up fat burning. and the metabolic system as well But what many people don’t know is that the antioxidants in coffee are a great helper to quench hunger. Friends can drink coffee “Decaffeinated” or the one with caffeine. Because it helps reduce appetite as well. For friends who do not like coffee. We might switch to green tea, oolong tea, black tea, and bone broth. because these drinks Able to deal with hunger in the punch. Green tea is rich in antioxidants. and polyphenols That will help speed up the work of the metabolic system, making IF 16/8 for weight loss and fat loss more effective. In addition, friends may mix cinnamon into coffee and tea. to add flavor Because cinnamon powder helps food out of the stomach. Goes to the small intestine slower (Slow Gastric Emptying) makes us feel full longer. After that, we can eat chia seeds (Chia Seeds) with water or soak in water for 30 minutes and eat as well. Chia seeds contain dietary fiber. and high in omega-3 fatty acids, which help reduce appetite It also provides very few calories. So it doesn’t make us fall out of Fasting mode as well. Read the full article. 👉https://bit.ly/2RaHdUg lose weight, lose fat, exercise after giving birth =============================== | Follow Us | News update channel | Fitterminal LINE: https://lin. ee/oUroe8R Fitterminal Facebook: http://bit.ly/2GeJebZ Fitterminal Instagram: http://bit.ly/2Zh5KtG Fitterminal Website: http://bit.ly/2GKOWDa Brolls: Pexcel.com Freepik.com Coverr.com Pixabay.com

9 easy ways to do IF 16/8 to see results quickly

If you want to do IF Intermittent Fasting, you must &39;XXX&39; (Lean Smart EP.7)


Want to get fit with a trainer and physiotherapist personal care Teach the right posture, focus on the hit muscles, focus on not hurting, and choose to eat without starving or overdoing. Come train with Fitjunctions Tel. 0996134502, Line: @fitjunctions Ebooks Exercise program to lose fat, increase muscle, teenagers wanting to build a super hero figure. Choose a program at https://bit.ly/354ES1v or Line: @fitshop Fit Junctions: Change Your Body, Change Your World.

If you want to do IF Intermittent Fasting, you must &39;XXX&39; (Lean Smart EP.7)

How to lose weight if ? What do you eat? l bikwans


Do if. Seriously, I believe that many people still have questions about how to do it? How many hours should you be fast? What can you eat? And do you need to exercise? Come on. Today, Kwan will explain the gift formula that you can do. How do you do it, how do you balance? Let’s listen. Lose weight if diet, lose weight like IF ♡ bikwans ♡ Page : www. facebook.com/bikwans/ IG : www.instagram.com/bikwans/ Twitter : twitter.com/bikwans Contact for work : @line “bikwans” [email protected]

How to lose weight if ? What do you eat? l bikwans

5 Secret Weight Loss Urgent with IF Intermittent Fasting | Doctor Bear has the answer


If you like this clip, don’t forget to press like, press share, press subscribe, press the bell, follow the channel “Doctor Mee Moi Moi” too. Follow the work of “Doctor Mee Moi” at Youtube : http://www.youtube.com/ c/Doctor Mee Mouth Moi Facebook : https://www.facebook.com/MhomheeTalks/ IG : MhoMheeTalk Doctor Mee Mouthmoy Doctor Bear has the answer, lose weight, Intermittentfasting, lose weight @Mor Mee talks moi

5 Secret Weight Loss Urgent with IF Intermittent Fasting | Doctor Bear has the answer

IF weight loss technique: know how to fight disease (15 Jun 20)


Know how to lose weight with a time-limited diet. Also known as IF, what are the advantages and disadvantages? and if you want to lose weight with this method effectively What practices must be strictly adhered to? Hear advice from Asst. Prof. Dr. Ekkarat Bamrungphut, lecturer at the College of Integrative Medicine Watch a retrospective list of people fighting disease at http://www.thaipbs.or.th/KonSuRoak IF weight loss diet Press Subscribe Follow the good programs of the channel at: http://goo.gl/hdy2ye and follow Thai PBS online at Website : http: //www.thaipbs.or.th Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

IF weight loss technique: know how to fight disease (15 Jun 20)

IF 16/8 When are you fasting? Not hungry & losing fat the fastest?


There are many friends who say they want to start doing Intermittent Fasting 16/8, but they are afraid of being hungry, afraid of falling off, afraid of why not wanting to starve, not wanting to suffer. I will show you how to adjust the time of doing IF 16/8 easily so that you don’t get hungry, don’t suffer, and get good results in fat loss. And lose weight too. At the end of the clip, I have a free gift: 4 great tips for successful IF 16/8. Watch till the end. First of all, let’s talk about Intermittent Fasting 16/8. Intermittent Fasting is a lifestyle change, not just a way to lose weight. and reduce normal fat There are also several research studies confirming that fasting and eating for a period of time It stimulates the burning of fat. And helps the body to be strong from the inside out. Intermittent Fasting also increases the body’s immunity. It can reduce the risk of diseases such as obesity, diabetes and heart disease, but many friends are still afraid to try IF or not, because the word “fasting” or “fasting” sounds torture. And it’s probably very difficult to do. Afraid to endure hunger After reading this article I won’t be afraid anymore. What did Intermittent Fasting get? A recent study reviewed by Harvard University suggests that we can control our hunger during IF 16/8 and maximize the benefits of intermittent fasting, including weight loss, fat loss, and energy metabolism. stimulate hormone levels help the body to be healthy Reduce the risk of chronic disease adjusting the time to the biological clock And our daily life is the most important variable The origin of Intermittent Fasting Intermittent Fasting for weight loss and fat reduction has been done for a long time. The first TV show that aired was 2012’s “Eat Fast, Live Longer” on the BBC. Most recently, Dr. Jason Fung, author of the book “The Obesity Code,” delves into Intermittent Fasting even more. widely IF In the fitness line, the origin of Intermittent Fasting 16/8 is Leangains, whose formula is Martin Berkhan, a model and trainer from Sweden, doing Intermittent Fasting to lose fat is very easy. We may start simply by acting as follows. eat more fruits and vegetables Eat more fiber-rich foods. eat more protein Recommended intake is 1.52 g per kg of body weight. Avoid/reduce the amount of oil, fried foods, sugars of all kinds, processed foods. Limit the time of eating to 23 meals and should not be eaten in small portions. Read the full article 👉http://bit.ly/2vCUSvD 💪 If fat makes you stressed, insecure, want to start doing IF 16/8 the right way. Exercise with principles. control food in moderation and have a coach Sign up at the link below Then come to consult first and get free. Lose weight, reduce fat, exercise after giving birth. =============================== | Follow Us | News update channel | Fitterminal LINE: https://lin. ee/oUroe8R Fitterminal Facebook: http://bit.ly/2GeJebZ Fitterminal Instagram: http://bit.ly/2Zh5KtG Fitterminal Website: http://bit.ly/2GKOWDa Brolls: Videezy.com

IF 16/8 When are you fasting? Not hungry & losing fat the fastest?

What should you eat or shouldn’t eat while doing it? IF: Today, let’s answer in a nutshell: information from the doctor. It’s not random. 👌


What should you eat or shouldn't eat while doing it? IF: Today, let's answer in a nutshell. : Information from the doctor. Not random. 👌

Update IF how much weight have you lost +Q&A clip IF 5 days weight loss 3 kg l babyposiepae


IF weight loss backpack, lose weight without exercise Please follow or contact at facebook ,Instragram : babyposiepae contact work [email protected] line : poopaeeee 💙 Thank you for following 💙

Update IF how much weight have you lost +Q&A clip IF 5 days weight loss 3 kg l babyposiepae

What is IF? dieting weight loss


What is doing IF if you want to lose weight, is it good to do IF? Is it better to reduce belly? This clip has an answer. Join to support by being a member. Watch a special VDO at this link. Thank you : https://www.youtube.com/channel/UCHCDVPpZRpgzHWoFtjnx6nQ/join IF the more you starve the more you lose fat Follow Me Facebook : http://bit.ly/2MIGxGs Instagram : https://bit.ly/3qe3S0x Youtube : http://bit.ly/3qgkMvx

What is IF? dieting weight loss

🔥 10 techniques for doing IF / Fasting for a flat belly, good shape, strong for the rest of your life 🔥


🔥 10 techniques for doing IF / Fasting for a flat belly, good shape, strong for the rest of your life 🔥 👍🏻 If it’s useful You can share it with your loved ones. 👍🏻 ✨ Follow the knowledge from Doctor Oak every day from.. 🌟Youtube: https://www.youtube.com/user/theoakmanz 🌟IG: https://instagram.com/dr.oaksuphalerk?igshid=4c8f965cv4wh 🌟Facebook: https://www.facebook.com/MhorOaKDoctorSixpack/ ☺️ I wish all my friends to eat ☺️ 🌤 good health ☀️ 💪 strong 💪🏻 💖 happy 💖 🙏 hello 🙏🏻 Doctor Oak, reduce belly, reduce fat, reduce body shape, reduce belly, slow down puberty, look young, eat food as medicine. Far away from disease, good health, reduce belly fat. food is medicine Food is medicine Food is medicine Natural food Doctor Oak Chaloa Reduce fat in every part, lose weight, lose weight naturally. food is medicine Eat food instead of medicine, live more than 100

🔥 10 techniques for doing IF / Fasting for a flat belly, good shape, strong for the rest of your life 🔥 .

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทํา if หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: huahinsunvilla.com การกระทำ

🔥 10 เทคนิคการทำ IF / Fasting ให้พุงแฟบ หุ่นดี แข็งแรงไปตลอดชีวิต🔥 และรูปภาพที่เกี่ยวข้องการทํา if

🔥 10 เทคนิคการทำ IF / Fasting ให้พุงแฟบ หุ่นดี แข็งแรงไปตลอดชีวิต🔥
🔥 10 เทคนิคการทำ IF / Fasting ให้พุงแฟบ หุ่นดี แข็งแรงไปตลอดชีวิต🔥

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#เทคนคการทำ #Fasting #ใหพงแฟบ #หนด #แขงแรงไปตลอดชวต.

ไอเอฟ,if,fasting,ฟาสติ้ง.

🔥 10 เทคนิคการทำ IF / Fasting ให้พุงแฟบ หุ่นดี แข็งแรงไปตลอดชีวิต🔥.

การทํา if.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ การทํา if ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

22 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button