OUTDOOR

29. ความสงบเกิดจากความเห็นชอบ (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท | ขอโทษ ภาษา อีสาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

29. ความสงบเกิดจากความเห็นชอบ (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท | ขอโทษ ภาษา อีสาน.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขอโทษ ภาษา อีสาน หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://musicandotherstories.com/outdoor/ การกระทำ

29. ความสงบเกิดจากความเห็นชอบ (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท และรูปภาพที่เกี่ยวข้องขอโทษ ภาษา อีสาน

29. ความสงบเกิดจากความเห็นชอบ (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท
29. ความสงบเกิดจากความเห็นชอบ (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ขอโทษ ภาษา อีสาน.

เก็บวีดีโอในช่อง ฝากติดตามธรรมะ หลวงพ่อชา สุพัทโต วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ไม่ทำบาปดีที่สุด บางคนให้โจรในบางครั้ง แต่สามารถแจกได้ แต่การพยายามสอนให้เลิกเป็นขโมยนั้นยากที่สุด ละความชั่วได้โดยไม่ยาก ทำบุญ โจรก็ทำได้ การไม่ทำบาปทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุ” คำให้การจากพระโพธิญาณเถร หรือ “หลวงปู่ชาสุพัทโต” วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สายอิสาน ที่ได้รับความเลื่อมใสจากปชช. ประวัติหลวงปู่ชาสุพัทโต วัดหนองป่าพง ประวัติรถยนต์ หลวงปู่ชา สุพัทโต วัดหนองป่าพง พระโพธิญาณเถระ (ชาสุพัทโธ) หรือ หลวงพ่อชา พระอาจารย์วิปัสสนาอีสาน เดิมชื่อ ชาช่วงโชติ เกิดใน นามสกุลช่วงวันที่ 17 มิถุนายน 2461 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ที่บ้านจิกกา หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อบิดา-มารดาของยม คือนายม้าและนางพิมพ์ช่วงโชติ ในวัยหนุ่ม เขาได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านเกาะ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีแรกและลาออกจากโรงเรียน มาช่วย ครอบครัว ตามประวัติหลวงพ่อชา ทรงมีจิตในธรรมมาตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุได้ 13 ปี บิดาก็พาไปให้เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการอุปสมบทก่อนได้รับอนุญาตให้บวชเป็นสามเณร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2474 โดยมีพระครูวิจิตรธานี (พวง) อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม อุบลราชธานีเป็นพระอุปัชฌาย์ การที่เจ้าบวชเป็นหนุ่มยังให้โอกาศได้ศึกษาในโลกแค่ชั้นประถมศึกษาปีแรก ได้อยู่เข้าพรรษาและศึกษาพระธรรม ตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการบำเพ็ญเพียรในการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ และปฏิบัติพระเถระ ได้ละบทที่ ๖ ไปช่วยพ่อแม่ทำนา ด้วยความจำเป็นของครอบครัวชาวนาอีสาน แต่ด้วยใจที่ใฝ่หาอุปสมบทก็รู้อยู่ตลอดว่าต้องกลับมาเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุได้ 20 ปี ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2482 ที่พัทธสีมา วัดเกาะใน ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูอินทรสารกุล พระครูวิรุฬุตการเป็นพระภิกษุและพระสังฆราช ทรงเป็นพระภิกษุภายหลังอุปสมบทของหลวงพ่อชา ทรงตั้งใจศึกษาพระธรรม จนสอบผ่านปริญญาตรีได้ ต่อมาก็อยากเรียนให้สูงกว่านี้เพราะมีใจรักในธรรมอยู่แล้ว แต่ขาดครูไปสอนต่อในระดับที่สูงขึ้น ท่านจึงอุทิศตนศึกษาทั้งธรรมะและบาลี และผ่านสำนักต่าง ๆ มากมายจนในที่สุด ก็สามารถสอบพระธรรมให้สำเร็จตามหลักสูตร คือ สอบพระศาสดา ณ สำนักพระครูอัคคธมวินา สำนักสงฆ์ชั้นที่ 1 ในสำนักวัดก่อนถึงหีบ หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจศึกษา ท่านได้หันหลังกลับ สู่การปฏิบัติธรรม โดยไปแสวงบุญและศึกษาแนวทางปฏิบัติในสำนักต่างๆ ผ่านพระภิกษุหลายรูป เช่น หลวงปู่กินรี หลวงปู่เถระ แห่งกัมพูชา พระอาจารย์คำดี อาจารย์มั่น รวมทั้งไปแสวงบุญบนทิวเขาลำนาไพร เพื่อแสวงหาความหลุดพ้น รอบพระตถาคตในที่สุดหลวงปู่ชาก็ได้รับพรจากพระมารดาและพระอนุชา เพื่อกลับบ้านเกิดในปี พ.ศ. 2497 หลวงปู่ชาได้สร้างวัดหนองป่าพง และเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มาโดยตลอด ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งส่งผลให้ผลพระคุณอันไม่สิ้นสุดแก่ศาสนาทั้งพระธรรมเทศนาและสำนักปฏิบัติธรรมในนามวัดหลายแห่งในวัดหนองป่าพงทั้งในยุโรปและอเมริกาในช่วงเริ่มต้นของการใช้ชีวิตใน พงก็ค่อนข้างยาก ชาวบ้าน ญาติพี่น้อง และผู้ศรัทธา ยม มาสร้างวัดเป็นกระท่อมเล็ก ๆ ให้อยู่อาศัย ไข้ป่ามีมากเพราะเป็นป่าทึบ เวลาป่วย ยาก็หายาก ฆราวาสยังเหม็นอาหารน้อย แต่ถึงกระนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยพูดออกจากปากญาติโยมเลย แม้จะอยู่เคียงข้างเขาก็ยังไม่ยอมทำ ให้ผู้ชมพิจารณาเอาเอง หนึ่งเดือนต่อมา สำนักแม่ชีได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดเพื่อสนองแม่ของมารดาเพื่อปฏิบัติธรรม ยมแม่พิมพ์เป็นแม่ชีคนแรกของวัดหนองป่าพง และปัจจุบันมีภิกษุณีติดต่อมามากมายและวัดแบ่งเป็นเขตสงฆ์ อย่าปะปนกันไป วัดหนองป่าพง ได้รับอนุญาตให้สร้างในปี 2513 ปี 2516 หลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและได้รับยศ “พระโพธิญาณสนะ” ในปี 2519 เงินหาย 5 ล้านบาท ปี 2520 เดินทางไปประกาศความจริงในยุโรปครั้งแรกในปี 2522 เดินทางไปอังกฤษ อเมริกา แคนาดา เพื่อประกาศความจริงครั้งที่สองจนเข้าสู่วัยชราของหลวงปู่ชาสุพัทโตในที่สุด สุขภาพกายของคุณไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน ตามกฎหมายตรีเอกานุภาพ หลวงปู่ชา ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535 เวลา 05.30 น. เขาทิ้งภาระและความทุกข์ทรมานที่เจ็บปวดมาเป็นเวลานานในสภาพที่สงบ วันนี้วัดหนองป่าพงมีสถานที่เป็นเครื่องเตือนใจผู้ประสงค์จะสักการะ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลวงปู่ชาคือพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระ (ชาสุพัทโต) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติและผลงานของท่าน บนผนังของพิพิธภัณฑ์เป็นภาพชีวิตของเขา พร้อมทั้งหุ่นขี้ผึ้งของท่านประหนึ่งว่าหลวงปู่ชาสุพัทโต วัดหนองป่าพง ยังมีชีวิตอยู่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก **หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยท่านผู้ฟังด้วย และขอน้อมรับทุกการปรับปรุงแก้ไข เลือกศึกษาฟังธรรมที่ท่านสนใจ ..

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://musicandotherstories.com/
แบ่งปันที่นี่

ขอโทษ ภาษา อีสาน – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ความสงบเกดจากความเหนชอบ #ภาษาอสาน #หลวงปชา #สภทโท.

กรรมของคนเล่นชู้,namo 125,https://www.youtube.com/c/kancha085123/featuredsub_confirmation=1?sub_confirmation=1,สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ,สำคัญที่ใจ @ หลวงปู่ชา สุภัทโท,วิธีสร้างพลังจิต @ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,วิธีฝึกจิต

29. ความสงบเกิดจากความเห็นชอบ (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท

ขอโทษ ภาษา อีสาน.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ ขอโทษ ภาษา อีสาน นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

8 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button