HEALTH

IF คืออะไร ? ลดน้ำหนักแบบ อดอาหาร | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ลดน้ําหนักแบบ if

ดูเลย

5 Secret Weight Loss Urgent with IF Intermittent Fasting | Doctor Bear has the answer


If you like this clip, don’t forget to press like, press share, press subscribe, press the bell, follow the channel “Doctor Mee Moi Moi” too. Follow the work of “Doctor Mee Moi” at Youtube : http://www.youtube.com/ c/Doctor Mee Mouth Moi Facebook : https://www.facebook.com/MhomheeTalks/ IG : MhoMheeTalk Doctor Mee Mouthmoy Doctor Bear has the answer, lose weight, Intermittentfasting, lose weight @Mor Mee talks moi

5 Secret Weight Loss Urgent with IF Intermittent Fasting | Doctor Bear has the answer

IF weight loss technique: know how to fight disease (15 Jun 20)


Know how to lose weight with a time-limited diet. Also known as IF, what are the advantages and disadvantages? and if you want to lose weight with this method effectively What practices must be strictly adhered to? Hear advice from Asst. Prof. Dr. Ekkarat Bamrungphut, lecturer at the College of Integrative Medicine Watch a retrospective list of people fighting disease at http://www.thaipbs.or.th/KonSuRoak IF weight loss diet Press Subscribe Follow the good programs of the channel at: http://goo.gl/hdy2ye and follow Thai PBS online at Website : http: //www.thaipbs.or.th Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

IF weight loss technique: know how to fight disease (15 Jun 20)

9 easy ways to do IF 16/8 to see results quickly


many friends You may have tried Intermittent Fasting 16/8 for weeks, months, but you may not see the results you intended. Stagnant weight does not decrease Or maybe you are doing it but want it to work faster. Today, Coach K will introduce 9 simple ways to do IF 16/8 that will help you reach your goals faster. Let’s see what’s up. Add [email protected] click https://lin.ee/oUroe8R Good Tips for Successful Intermittent Fasting As I Learned I rarely see any good tips for Intermittent Fasting. Maybe it’s because of the weight loss method. And other methods of fat loss are more popular. I have read the comments and questions. I have seen many problems and challenges. So today I decided to search for information and present some cool tricks to share with my friends. First of all, I would like to say that my personal advice for making IF 16/8 faster is 1. We You have to set goals first. We should always keep this in mind. Just recite it when we are discouraged. We’ll go back and look at that. What is the reason for us to start? 2. Ready to adjust according to the results. We need to measure and follow up every 2 weeks or monthly according to the results of the body. Maybe not losing weight We may need to change the form of exercise, such as increasing weight training. and reduced cardio? Or adjust the diet up and down by about 10%. And in the end, we may fast for 14 hours or increase it to 20 hours twice a week, etc. The point is that we shouldn’t be doing the same thing over and over. 9 Tips for Intermittent Fasting 16/8 For Weight Loss & Fat Loss Here are 9 best ways to make IF 16/8 effective. 1. Drink more and more water. I recommend drinking a glass of water immediately after waking up. Because our bodies are dehydrated for a long time during sleep. And it also encourages drinking more water during the day. Many researches, he confirmed that. Drinking water during intermittent fasting reduces the risk of cancer, heart disease and diabetes. In addition, drinking water also helps to stimulate the process of “Autophagy” in which our body will get rid of harmful wastes. and recycling old cells to use Makes it help to slow down aging in itself. (3) Augophagy was discovered and made the world more known. By Japanese researcher Yoshinori Osumi, now pharmaceutical companies are rushing to research. to find drugs to stimulate this process to help in aging And from my study, I found that the process of Autophagy begins about 1618 hours after we eat the last meal, which is exactly the time when we stop eating. 2. Keep yourself busy. to keep busy Do what is important to improve our lives. It will help us not to think about food, hunger, and also change our lifestyle to be very productive. When we do not think about food, what to eat. Would you like to eat there? We will be able to do other things twice as much as many friends may say. “Why didn’t we know this fasting method before?” 3. Drink coffee or caffeinated beverages during fasting. Coffee contains caffeine that helps us stay alert and focused, and caffeine also speeds up fat burning. and the metabolic system as well But what many people don’t know is that the antioxidants in coffee are a great helper to quench hunger. Friends can drink coffee “Decaffeinated” or the one with caffeine. Because it helps reduce appetite as well. For friends who do not like coffee. We might switch to green tea, oolong tea, black tea, and bone broth. because these drinks Able to deal with hunger in the punch. Green tea is rich in antioxidants. and polyphenols That will help speed up the work of the metabolic system, making IF 16/8 for weight loss and fat loss more effective. In addition, friends may mix cinnamon into coffee and tea. to add flavor Because cinnamon powder helps food out of the stomach. Goes to the small intestine slower (Slow Gastric Emptying) makes us feel full longer. After that, we can eat chia seeds (Chia Seeds) with water or soak in water for 30 minutes and eat as well. Chia seeds contain dietary fiber. and high in omega-3 fatty acids, which help reduce appetite It also provides very few calories. So it doesn’t make us fall out of Fasting mode as well. Read the full article. 👉https://bit.ly/2RaHdUg lose weight, lose fat, exercise after giving birth =============================== | Follow Us | News update channel | Fitterminal LINE: https://lin. ee/oUroe8R Fitterminal Facebook: http://bit.ly/2GeJebZ Fitterminal Instagram: http://bit.ly/2Zh5KtG Fitterminal Website: http://bit.ly/2GKOWDa Brolls: Pexcel.com Freepik.com Coverr.com Pixabay.com

9 easy ways to do IF 16/8 to see results quickly

IF 16/8 When are you fasting? Not hungry & losing fat the fastest?


There are many friends who say they want to start doing Intermittent Fasting 16/8, but they are afraid of being hungry, afraid of falling off, afraid of why not wanting to starve, not wanting to suffer. I will show you how to adjust the time of doing IF 16/8 easily so that you don’t get hungry, don’t suffer, and get good results in fat loss. And lose weight too. At the end of the clip, I have a free gift: 4 great tips for successful IF 16/8. Watch till the end. First of all, let’s talk about Intermittent Fasting 16/8. Intermittent Fasting is a lifestyle change, not just a way to lose weight. and reduce normal fat There are also several research studies confirming that fasting and eating for a period of time It stimulates the burning of fat. And helps the body to be strong from the inside out. Intermittent Fasting also increases the body’s immunity. It can reduce the risk of diseases such as obesity, diabetes and heart disease, but many friends are still afraid to try IF or not, because the word “fasting” or “fasting” sounds torture. And it’s probably very difficult to do. Afraid to endure hunger After reading this article I won’t be afraid anymore. What did Intermittent Fasting get? A recent study reviewed by Harvard University suggests that we can control our hunger during IF 16/8 and maximize the benefits of intermittent fasting, including weight loss, fat loss, and energy metabolism. stimulate hormone levels help the body to be healthy Reduce the risk of chronic disease adjusting the time to the biological clock And our daily life is the most important variable The origin of Intermittent Fasting Intermittent Fasting for weight loss and fat reduction has been done for a long time. The first TV show that aired was 2012’s “Eat Fast, Live Longer” on the BBC. Most recently, Dr. Jason Fung, author of the book “The Obesity Code,” delves into Intermittent Fasting even more. widely IF In the fitness line, the origin of Intermittent Fasting 16/8 is Leangains, whose formula is Martin Berkhan, a model and trainer from Sweden, doing Intermittent Fasting to lose fat is very easy. We may start simply by acting as follows. eat more fruits and vegetables Eat more fiber-rich foods. eat more protein Recommended intake is 1.52 g per kg of body weight. Avoid/reduce the amount of oil, fried foods, sugars of all kinds, processed foods. Limit the time of eating to 23 meals and should not be eaten in small portions. Read the full article 👉http://bit.ly/2vCUSvD 💪 If fat makes you stressed, insecure, want to start doing IF 16/8 the right way. Exercise with principles. control food in moderation and have a coach Sign up at the link below Then come to consult first and get free. Lose weight, reduce fat, exercise after giving birth. =============================== | Follow Us | News update channel | Fitterminal LINE: https://lin. ee/oUroe8R Fitterminal Facebook: http://bit.ly/2GeJebZ Fitterminal Instagram: http://bit.ly/2Zh5KtG Fitterminal Website: http://bit.ly/2GKOWDa Brolls: Videezy.com

IF 16/8 When are you fasting? Not hungry & losing fat the fastest?

New weight loss IF (Intermittent Fasting) | Talk to Doctor Bear EP.5


New weight loss IF (Intermittent Fasting) is a new weight loss approach. that does not focus on the type of food eaten But using the principle of eating time with a meal time with the fasting period which, from many researches, found that can actually lose weight And good for health, nourish the heart, make the body stronger So today Doctor Bear will come to recommend. What is the IF (Intermittent Fasting) method of losing weight, what is the principle of practice, who is it suitable for, and what are the advantages and disadvantages? With the expectation that this clip will be useful to people who are trying to lose weight, lose weight, want to have a good shape, firm body, firm body. To be able to lose weight successfully. Doctor Mee is encouraging everyone. If you like this clip, don’t forget to press Like, press share, press Subscribe, press the bell, follow the channel “Doctor Mee Talk Moi” too. Follow the work of “Doctor Mee Talk Moi” at Youtube : http https://www.youtube.com/c/MhoMheeTalk Facebook : https://www.facebook.com/MhomheeTalks/ IG : MhoMheeTalk talks with Doctor Mee Dr. Bear Mount Moi if weight loss intermittentFasting

New weight loss IF (Intermittent Fasting) | Talk to Doctor Bear EP.5

How to lose weight if ? What do you eat? l bikwans


Do if. Seriously, I believe that many people still have questions about how to do it? How many hours should you be fast? What can you eat? And do you need to exercise? Come on. Today, Kwan will explain the gift formula that you can do. How do you do it, how do you balance? Let’s listen. Lose weight if diet, lose weight like IF ♡ bikwans ♡ Page : www. facebook.com/bikwans/ IG : www.instagram.com/bikwans/ Twitter : twitter.com/bikwans Contact for work : @line “bikwans” [email protected]

How to lose weight if ? What do you eat? l bikwans

Update IF how much weight have you lost +Q&A clip IF 5 days weight loss 3 kg l babyposiepae


IF weight loss backpack, lose weight without exercise Please follow or contact at facebook ,Instragram : babyposiepae contact work [email protected] line : poopaeeee 💙 Thank you for following 💙

Update IF how much weight have you lost +Q&A clip IF 5 days weight loss 3 kg l babyposiepae

What is IF? dieting weight loss


What is doing IF if you want to lose weight, is it good to do IF? Is it better to reduce belly? This clip has an answer. Join to support by being a member. Watch a special VDO at this link. Thank you : https://www.youtube.com/channel/UCHCDVPpZRpgzHWoFtjnx6nQ/join IF the more you starve the more you lose fat Follow Me Facebook : http://bit.ly/2MIGxGs Instagram : https://bit.ly/3qe3S0x Youtube : http://bit.ly/3qgkMvx

What is IF? dieting weight loss

Lose weight like IF for a week, lose almost 2 kg, mom!!!


I’m really excited about number five. This is a clip that’s quite different from what I’ve done so I’m especially excited. I hope it will be useful to all my friends, brothers and sisters. Beam can do IF. Believe me, everyone can do it. Fighting. Here’s a link for an example that I want everyone to read. https://www.wongnai.com/articles/intermittentfasting https://health.kapook.com/view184116.html http://women.trueid.net/detail/bPyqOjBOjy1P Youtube: It’s me my beam IG:Itsmemybeam IG: Beammyravipa

Lose weight like IF for a week, lose almost 2 kg, mom!!!

How will Mai Davika lose weight?! /davikahchannel


Let’s share Davika’s weight loss method and take care of yourself during the weight gain. Hope it will be useful to everyone. If anyone has done it, comment to me if it works…❤️ Mai Davika Da Vika davika lose weight

How will Mai Davika lose weight?! /davikahchannel .

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลดน้ําหนักแบบ if หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: huahinsunvilla.com การกระทำ

IF คืออะไร ? ลดน้ำหนักแบบ อดอาหาร และรูปภาพที่เกี่ยวข้องลดน้ําหนักแบบ if

IF คืออะไร ? ลดน้ำหนักแบบ อดอาหาร
IF คืออะไร ? ลดน้ำหนักแบบ อดอาหาร

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://musicandotherstories.com/
แบ่งปันที่นี่

#คออะไร #ลดนำหนกแบบ #อดอาหาร.

fcajohn,รู้แล้วผอม,ลดไขมัน,ผอมได้ไม่ต้องอด,ลดต้นแขน ลดต้นขา,เมนูอาหารลดน้ำหนัก,ลดน้ำหนักแบบไม่โยโย่,วิธี ลดพุง,วิธี ลดหน้าท้อง,ลดความอ้วน แบบไหนดีที่สุด,ลดน้ำหนักด้วยตัวเอง,อาหารเสริมลดน้ำหนัก ที่ดีที่สุด,IF คืออะไร,ลดน้ำหนักแบบ IF คืออะไร,ทำ IF คืออะไร,IF ดีมั้ย.

IF คืออะไร ? ลดน้ำหนักแบบ อดอาหาร.

ลดน้ําหนักแบบ if.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ลดน้ําหนักแบบ if ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

46 Comments

 1. เอาง่ายๆนะกิน2มือพอกินอะไรก็ได้เช้าเที่ยงหลังจากนั้นจบงดจนวันต่อมากินเที่ยงก่อน6โมงเย็นอีกมื้อกินไปเหอะ อะไรก็ได้หลังจากนั้นงด ทำ15วันล่วง5โลแน่ขั้นต่ำ

 2. ขออนุญาตแบ่งปัน เราทำ168 คือกินตั้งแต่ 08.00 -15.00 นำ้หนัก 80-81 ตอนนี้ 74 เราเริ่มเลือกการลดแป้ง น้ำตาล คือใช้น้ำตาลหญ้าหวานแทน ไขมัน ใช้น้ำมันมะพร้าว ออกกำลังกาย เช้า เย็นคะ เพิ่งทำครั้งแรก ลองดูคะ คิดว่าเผื่ออะไรๆมันจะดีขึ้น อย่างน้อยเราได้เลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์ และร่างกายแข็งแรง เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

 3. กินยังไง ให้ครบ สารอาหารที่จำเป็น นี้แหละ ปัญหา ถ้ากินมื้อเดียว แล้วได้สารอาหารครบและพลังงานได้ที่

 4. คนอายุ 30 ปี ขึ้นไป ควรงด น้ำอัดลม น้ำหวานทุกชนิด นมหวานทุกชนิด พริกเกลือ เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยว ควรงด ไอติม ขนมถุงมันฝรั่ง โปเต้ ปาปริก้า คอนพัพ ช้อโกแลต โรตี ขนมโตเกียว กาแฟ ทุกชนิดครับ + ทำ IF 12/12, 16/8, 20/4 ครับ

 5. ผมทำ16/8 เช้าทานถั่ว5สี ปั่นกับน้ำเต้าหู้ กลางวันกินข้าวปกติเน้นโปรตีนเกลือแร่ข้าวน้อย เย็นจะกินโปรตีนชงกับนมีถั่วพิทัชชิโอ หรือบางทีไข่ต้ม2ฟองกล้วย2ผล น้ำหนักลงอาทิตย์ละ5กิโลครับ

 6. ลองทำ16/8 มาได้1เดือนแล้วค่ะ
  ลงมา 3 กิโล ช่วงแรกๆโหยมากค่ะต้องมีความอดทนมากๆหลังๆมาเริ่มชิน ดื่มนำ้2-3ลิตรด้วยค่ะ

 7. มื้อเย็นช่วงหลังผมเน้นโปรตีน เเละผักครับ เเต่2มื้อเเรกจะกินข้าวเยอะหน่อย เพราะต้องกลับมาออกกำลังกายถึงจะมีเเรงพอที่จะทำได้หลายๆเซ็ตครับ

 8. ทาน5โมงเย็นถึง3ทุ่ม แล้วไม่ทานอะไรอีกเลยถึง5โมงเย็นอีกวันค่ะ 20/4แบบนี้ได้มั๊ยค่ะ

 9. จาก98ตอนนี้เหลือ81 ทำมา1เดือน กินข้าวเที่ยงกับอกไก่และผักบางทีก็ไข่ต้มเน้นไข่ขาว เย็นผลไมหรือนมเปรี้ยว

 10. เเล้วทำไอเฟสยังไงค่ะให้ได้ผดเร็วเราหนัก105โลค่ะตอนนี้ทำไอเฟสเหลือ100โลค่ะเเต่ทีกลัวกลัวกลับโยๆอีก

 11. สอบถามหน่อยค่ะ​ เราพึ่งเริ่มทำif16/8ได้2สัปดาห์​แล้วค่ะ​ น้ำหนักขึ้นๆลงๆ​ ตอนเช้า106.8แต่พอตกเย็นก็ขึ้นมา108​ แบบนี้ควรแก้ไขยังไงดีคะ​ อยากให้น้ำหนักลดแบบคงที่​

 12. ถ้าเราทำ If 16 /8 นน ลงแล้ว…แล้วเรากลับมากินปกติสามมือรางกายจะโยโย่ไหมคะขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button